Tájékoztató adatvédelmi tisztviselőről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456) által megbízott adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinshop.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját,  és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési és egyéb intézkedést, amely az adatkezeléssel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítését szolgálja.

 

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

 

Az adatvédelmi tisztviselő (ügyvédi iroda) elérhetőségei:

e-mailcím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

tel: 62/552-317

fax: 62/552-318

levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

 

Kérjük, amennyiben kérdése, észrevétele vagy panasza van adatkezelésünkkel kapcsolatban, a fenti elérhetőségeken forduljon bizalommal megbízott adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

 

Tisztelettel:

Pingvin Napfény Zrt.