Tisztelegjünk az első magyar gyógyszerésznő előtt!

Tisztelegjünk az első magyar gyógyszerésznő előtt!

Thinagl Szerafin

Thinagl Szerafin
, az első magyar gyógyszerésznő Isaszeg patikusa volt.

Thinagl Szerafin Nagyszombaton született 1880. október 21-én kisnemesi családba. Apja királyi közjegyző volt, aki kiváló neveltetést biztosított számára. Minthogy azonban 18 éves korára a család anyagi csődbe került, Thinagl Szerafin maga kívánta további sorsát kézbe venni, és belevágott az akkor már (1895-től) a nők számára is lehetővé vált egyetemi tanulmányokba.

Családja ellenkezése dacára 1898-ban gyógyszerészgyakornoknak állt, az így keresett pénzből pedig Kolozsvárra utazott, ahol beiratkozott az egyetemre. Nő lévén csak a tanárral együtt léphetett be az előadóterembe, és nem ülhetett a férfihallgatók közé, külön széket kapott. Minden nehézség ellenére 1903-ban kitüntetéssel diplomázott, erről még a Gyógyszerészi Hetilap egyik cikke is megemlékezett:

„Thinagl Szerafin gyógyszerészi oklevelet kapott. Kolozsvárról érkezett tudósitás szerint Thinagl Szerafin k. a., a ki a hölgyek sorából legelsőnek lépett a gyógyszerészi pályára, az ottani tudományegyetemen f. hó 18-án sikeresen letette a zárószigorlatot, s elnyerte a gyógyszerészi oklevelet. Üdvözöljük ez alkalomból a kisasszonyt okleveles kartársainak soraiban s egyuttal konstatáljuk, hogy ismeretes szorgalmával s kitüntetéssel kiállott vizsgáival fényesen beigazolta azt, hogy a gyengébb nem épugy hivatott a magasabb studiumokra, mint az erősebb, s ha az akaraterőhöz a pálya szeretete is csatlakozik, az eredmény nem lehet kétséges. Bemutatjuk t. olvasóinknak uj okleveles kollegánk jól sikerült arczképét s azt kivánjuk neki, hogy minél előbb mint gyógyszertártulajdonost üdvözölhessük.”

(Részlet a Gyógyszerészi Hetilap cikkéből, 1903. 25. szám)

 

Egy évre rá házasságot kötött Pesthy Miklós gyógyszerésszel, Déván nyitottak gyógyszertárt, amit közösen vezettek. 1915-ben a család Isaszegre költözött, ahol megvásárolták az Angyal gyógyszertárt. A patika 1950-ig, az államosításokig volt a tulajdonukban. Házasságukból egy fiú (dr. Pesthy István, karikatúrái révén is jól ismert budapesti fogorvos) és egy leány (P. Zsuzsanna) született.
Lánya szintén gyógyszerésznek tanult. Férje 1930-ban bekövetkezett halála után Szerafin egyedül vezette a patikát, később lánya dolgozott mellette.

Thinagl Szerafin utolsó hat évét az államosítást követően fiánál, Budapesten töltötte, és annak Váci utcai lakásában hunyt el 1956. november 2-án. A forradalom leverését követő káoszban először a Vörösmarty téren temették el, és csak 1957 márciusában került át sírhelye a Farkasréti temetőbe.Hírlevél feliratkozás

Nézd meg mit mond rólunk

az árukereső.hu közössége