Az analitikai kémia hazai úttörője

Az analitikai kémia hazai úttörője

Szebellényi László

Szebellédy László gyógyszerészprofesszor az elsők között vezette be a modern fizikai-kémiai analízist és az ultra-mikroanalízist. Sokat fáradozott a gyógyszerészképzés és továbbképzés előbbre viteléért. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1991-ben a kiemelkedő tudományos munka elismerésére Szebellédy László Emlékérmet alapított.


Szebellédy László a Nógrád megyei Rétságon született 1901. április 20-án. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1923-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet, majd 1926-ban gyógyszerészdoktori diplomát. 1925-ben a Winkler Lajos által vezetett I. sz. Kémiai Intézetben kezdett dolgozni gyakornokként, 1926-ban tanársegéddé, 1933-ban adjunktussá nevezték ki, majd 1934-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. 1939-től nyilvános rendes tanárként vezette a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetet, amelynek első igazgatója volt. 1943-tól a Szent István Akadémia tagja.


Állami ösztöndíjjal több ízben járt külföldön (Zürich, Drezda, Lipcse). 1930–31-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként M. Le Blanc és W. Böttger lipcsei intézetében az analitikai kémiában képezte magát. Ez az év sorsdöntő volt tudományos fejlődése szempontjából. Böttger hatására kezdett el foglalkozni az analitikai kémia fizikai-kémiai és elméleti vonatkozásaival. Ez a szemléletváltozás rányomta bélyegét kutatói és oktatói munkásságára. Lipcsei tanulmányútja után, Böttger professzor hatására felhagyott az analitikai kémiai kutatás merőben empirikus művelésével, és elméleti szemléletével megreformálta az analitikai kémia oktatását. 1935-től gyógyszerészeknek oktatta a Kémiai analízis elemei című tantárgyat.


Különösen két területen végzett kutatásaival szerzett nemzetközi elismertséget: a mikroanalitikai eljárások fejlesztéséért, valamint a coulombmetriás analitikai eljárás fizikai-kémiai alapelveinek kidolgozása, a módszer létrehozásáért és alkalmazásáért. Coulombmetriával olyan anyagok is megmérhetők, amelyek közvetlenül nem vesznek részt az elektródreakcióban (indirekt módszer). A módszer később műszeres megoldásokkal finomodott, és az egész világon elterjedt, tehát jól alkalmazható, pontos ultra-mikroanalitikai eljárásnak bizonyult.


A találékonyságáról híres Szebellédy László nemcsak az analitikai alapkutatásokban volt otthon, hanem jó érzéke volt az alkalmazott analitika konkrét problémái iránt is. Dolgozataiban az irodalmi előzmények gondos elemzése után vázolta fel tiszta logikával az általa javasolt új megoldási lehetőségeket, és mutatta be kísérleti eredményeit. Elképzelései annyira helytállónak bizonyultak, hogy előkísérletekre alig volt szüksége. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy igen termékeny kutató volt, több mint 100 dolgozatot tett közzé nem egészen másfél évtized alatt.


1944. január 23-án Budapesten hunyt el. Óriási veszteség, hogy negyvenhárom éves korában ragadta el a halál, megakadályozva alkotó tevékenységének továbbfejlődését. Emlékét az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében 1983 óta emléktábla őrzi. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1991-ben a kiemelkedő tudományos munka elismerésére Szebellédy László Emlékérmet alapított. Születésének 105. évfordulóján szülőhelyén, Rétságon avatták fel emléktábláját. Nevét viseli a Szebellédy család Szent Erzsébet gyógyszertárának jogutódja Sopronban.Hírlevél feliratkozás

Nézd meg mit mond rólunk

az árukereső.hu közössége